Jubileumcongres Nibud over geld en gedrag

Donderdagochtend heb ik namens de gemeente Amsterdam het jubileumcongres Geld & Gedrag in TivoliVredenburg bijgewoond. Het congres was ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Tijdens het congres presenteerde de directeur van het Nibud, Arjan Vliegenthart, de onderzoeksresultaten van Geldzaken in Praktijk 2018/2019, een driejaarlijks Nibud-onderzoek waarin het instituut op een rij heeft gezet hoe de Nederlander anno 2019 met zijn geld omgaat. De rest van de dag wordt gevuld met workshops en verscheidene sprekers zoals staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.

In het ochtenddeel van het congres was Koningin Maxima ook aanwezig. De koningin is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, waar het Nibud lid van is. In deze functie vraagt ze aandacht voor het belang van financieel onderwijs en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren. Al met al was het een leuke, actieve en leerzame dag!

img_1353

img_1348

img_1365

Voorlichting aan senioren in Zuidoost over de voorzieningen

Gistermiddag heb ik samen met het ‘Flying Squad team’ van gemeente Amsterdam voorlichting gegeven aan een grote groep enthousiaste senioren uit Zuidoost (Kraaiennest) over de voorzieningen en mogelijkheden. Zelfs de bewonersparticipatie in het stadsdeel kwam uitgebreid aan bod. Ik ben blij dat we de ouderen geholpen hebben met al hun vragen en opmerkingen over de gemeentelijke voorzieningen. Het Flying Squad team zal de minderbedeelde Amsterdammers op een proactieve manier blijven benaderen. We zullen in ieder geval blijven proberen een bijdrage te leveren om hun leven een beetje dragelijker en aangenamer te maken.

PS: In verband met de privacy zijn de bezoekers niet zichtbaar op de foto. De personen in beeld zijn de kanjers van het Flying Squad team.

img_0081

img_0070

Afscheid vertrekkende raadsleden, Gemeenteraad 2014-2018

Tevreden en trots kijk ik terug op de vier jaar dat ik lid heb mogen zijn van de Amsterdamse gemeenteraad. Het was mij oprecht een eer om de stad en haar bewoners te dienen. Daarvoor heb ik acht jaar in de deelraad van Amsterdam West gezeten, waarvan vier jaar in stadsdeel Bos en Lommer en altijd met volle steun en vertrouwen van de bewoners geprobeerd er het beste van te maken. Ik wil graag alle Amsterdammers die altijd op mij hebben gestemd hartelijk bedanken!

Ik zal uiteraard mensen blijven verbinden, inspireren en helpen die in de verdrukking komen en proberen hen sterker en zelfredzamer te maken. Dat deed ik al voordat ik raadslid werd en dat zal ik dus met alle liefde blijven doen.

img_2067

img_2064

img_2073

Begroting 2018 Gemeente Amsterdam: Mijn Unaniem Aangenomen Moties

Sport voor kwetsbaren: Dak- en Thuislozen en Vluchtelingen

Iedere Amsterdammer, maar zeker de dak- en thuislozen en de vluchtelingen moeten kunnen sporten en bewegen. In het kader van de laatste begroting van deze periode heb ik in totaal drie moties ingediend om vooral de sportparticipatie van de kwetsbare groepen te bevorderen. Mijn moties zijn allemaal raadsbreed aangenomen.

Een sportdag voor dak- en thuislozen

Alle vormen van sporten en bewegen moeten namelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Daar heb ik mij als gemeenteraadslid sterk voor gemaakt. Sport is ook een perfect maatschappelijk middel om verschillende mensen bij elkaar te brengen. Vooral als het gaat om de specifieke groepen zoals de thuis- en daklozen en de vluchtelingen kan sport juist hun steun in de rug geven bij hun terug in de maatschappij. Tijdens het spelen van Homeless World Cup 2015 waar ik namens de gemeente aanwezig mocht zijn, heb ik zelf mogen ervaren dat dak- en thuislozen veel talent in huis hebben. Ik wil daarom ook benadrukken dat sport voor velen een ultieme vorm van een middel en uitlaatklep is om hun leven weer op de rit te krijgen. Zodoende heb ik het college verzocht elk jaar een sportdag te organiseren voor kwetsbare groepen zoals de dak- en thuislozen en vluchtelingen om kennis te laten maken met diverse takken van sport en hun te informeren welke middelen en mogelijkheden ze allemaal tot hun beschikking hebben om te kunnen sporten, zoals bijvoorbeeld de stadspas, en dit te doen binnen het bestaande sportbudget.

Gerichte campagnes voor kinderen in het speciaal onderwijs

Daarnaast heb ik de wethouder gevraagd in het kader van sportstimulering gerichte campagnes op te zetten voor kinderen in het speciaal onderwijs met als doel kinderen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking te laten doorstromen naar een sportvereniging in de buurt. Ik vind dat we als gemeente meer bekendheid moeten geven over sporten in de buurt voor kinderen van het speciaal onderwijs. Ook voor deze doelgroep is het belangrijk om alle drempels weg te halen, veilig te laten sporten en zodoende mentaal en fysiek vitaler te worden.

Sport als vast onderdeel

Ten slotte wil ik deze periode sportief en sociaal afsluiten, zodat sport verankerd is in alle domeinen van de gemeente. De kracht van sport is groot en daarom dient het goed benut te worden. In mijn beleving is sport namelijk geen bijzaak, maar een hoofdzaak is van de samenleving. Daarom is een goede afstemming tussen de afdelingen van de gemeente erg belangrijk is. Sport vergroot niet alleen de gezondheid van onze bewoners, maar ook de leefbaarheid van onze prachtige stad. Sport zal nu dankzij deze motie verplicht in alle stukken met betrekking tot gebiedsuitbreiding en ruimtelijke ordening meegenomen worden. Sport wordt dus een vast onderdeel van alle domeinen binnen Gemeente Amsterdam. Omwille van een sportieve stad- en toekomst waar iedereen uiteindelijk kan sporten en bewegen.

https://amsterdam.pvda.nl/2017/11/09/sport-kwetsbaren-dak-en-thuislozen-en-vluchtelingen/

Amsterdam huilt

Onze lieve burgervader is gisteravond overleden. Woorden schieten tekort en ik ben er stil van. Een geweldige burgemeester en een rechtvaardige stadsvader die er altijd stond. We zullen je missen lieve burgervader. Mijn hart huilt. Zoals beloofd zullen we je idealen voor onze mooie stad altijd blijven koesteren en goed voor de stad zorgen. Rust in vrede. Veel sterkte voor zijn gezin en nabestaanden.

Sevgili Amsterdam Büyükşehir Belediye Başkanımız Eberhard Van der Laan maalesef dün akşam hayata gözlerini yumdu. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güzel insan, ışık’lar içinde uyu..

thumbnail_fullsizerender

Life Goals Festival Amsterdam

Zaterdag 30 september mocht ik namens de Gemeente Amsterdam de officiële opening doen van het Life Goals Festival Amsterdam. Bij het plein voor het Olympisch Stadion kwamen sport en cultuur samen. Naast de openingswoorden en symbolische penalty’s begon deze betekenisvolle sportactiviteit voor thuis- en daklozen. Vorig jaar had ik de eer om de Homeless World Cup op het Museumplein af te sluiten. Net als bij de Homeless World Cup heeft het Life Goals Festival een sociaal karakter dat bij Amsterdam past, zowel op het sportveld als in de uitvoering.

Ongeacht sociale status, afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, het wel of niet hebben van een handicap: we zijn één Amsterdam. Ondanks het weer was het geweldig om te zien hoe enthousiast de deelnemers waren.

fullsizerender-2
fullsizerender-1
fullsizerender-3
img_9586

Sportdag voor kinderen van het Speciaal Onderwijs

Afgelopen vrijdag was ik samen met mijn CDA collega Marc Haverkamp bij de vijftiende editie van de Koala Games in het Olympisch Stadion. Een sportdag voor zeer moeilijk lerende kinderen van het Speciaal Onderwijs. In totaal kwamen 350 leerlingen met vlaggen en muziek het Olympisch Stadion binnen lopen. De zon brak letterlijk door en de sfeer was fantastisch om te zien.

img_9625
img_9624
img_9572

Blog: Sportparticipatie van de meiden en Sporten op Speciaal Onderwijs

Er moet nog een grote groep jongeren bereikt worden en in het bijzonder de meiden. We moeten daarom op een effectieve manier meer bekendheid geven aan de regelingen (Jeugdsportfonds), mogelijkheden en die goed kunnen communiceren, zodat de meiden in dit geval er optimaal gebruik van kunnen maken. We moeten hen structureel kunnen betrekken en binden. In verschillende onderzoeken worden gesproken waarom de meiden wel gaan sporten. De belangrijkste redenen waarom de meiden wel gaan sporten moeten we juist dan ook expliciet centraal stellen in onze campagne gericht op de meiden. Dus laats ze inspireren met een positieve gedachte en richt je op de positieve kanten van sporten, natuurlijk met de juiste hulpmiddelen ervoor. Ik zal dit overigens individueel zoals altijd onder de aandacht blijven brengen tijdens mijn veldactiviteiten en bestuurlijke aangelegenheden.

Ik had eerder in 2016 los van mijn motie “sportparticipatie van kinderen van minimahuishoudens” ook de motie “meer bekendheid sportparticipatie” ingediend. Bij het besluit van de betreffende motie had ik de wethouder verzocht via alle mogelijke communicatiekanalen bekendheid te geven aan sportparticipatie, vooral erop gericht de meiden die niet sporten te bereiken. In aanvulling daarop hadden we nog een specifieke motie ingediend. Het is daarom belangrijk dat we dit punt actueel houden en onder de aandacht brengen.

Het valt me trouwens op dat de cijfers omtrent de structurele sportparticipatie van de kinderen bij het Speciaal Onderwijs in Amsterdam niet bekend zijn. De wethouder komt spoedig naar aanleiding van mijn vragen met een overzicht. Aangepast sporten is namelijk een van onze prioriteiten binnen het domein van sport. Ik heb eerder verschillende moties ingediend om de sportstimulering bij de gehandicapte kinderen te bevorderen. Bij gehandicapte kinderen komt obesitas en overgewicht juist veel voor. Daarom is het belangrijk om meer zicht op te krijgen wat betreft de sportparticipatie van deze doelgroep. Sporten laat kinderen in het Speciaal Onderwijs groeien en maakt ze trots.

Immers, elk kind in Amsterdam verdient de beste kansen.

Orhan Kayar

zorgensport

Blog: Meer Sportenvoorzieningen in de Openbare Ruimte

Amsterdam wil een aantrekkelijke stad zijn voor haar bewoners en bezoekers. De aanwezigheid van stadsparken en openbaar groen met hoogwaardige voorzieningen speelt hierin een belangrijke rol. Veel Amsterdammers maken gebruik van onze parken door daarin te bewegen en te sporten. Het is daarom belangrijk dat er een beweeg- en sportvriendelijke openbare ruimte is, waarin mensen veilig kunnen sporten. Dit is onze bewegende stad of stad in beweging.

Sporten is van groot belang om ervoor te zorgen dat Amsterdammers fit en gezond blijven. Sport zal op nog meer terreinen zichtbaar zijn, zowel het aantal als de diversiteit van sportaccommodaties neemt namelijk toe. Het is daarom belangrijk in die dynamiek plekken te creëren voor bootcampers die veilig kunnen sporten. De inrichting van de buitenruimte krijgt overigens steeds meer gestalte, neem sportspeelplekken of sporttoestellen in de openbare ruimte als voorbeeld. Deze worden al goed gebruikt door onze bewoners.

Om die reden heb ik in het verleden de uitbreiding en het realiseren van het aantal fitnesstoestellen in de buitenlucht keer op keer aan de orde gesteld. Vervolgens heeft het college deze evaluatie betrokken bij het opstellen van het Sportaccommodatieplan 2015-2022.

In overleg en met de input van de stadsdelen moet het college uiteindelijk nieuwe plekken realiseren en de huidige plekken opknappen en via alle mogelijke kanalen dit actief communiceren aan de gebruikers. Ook kom ik binnenkort zelf met een nieuw voorstel samen met de heer Torn van de VVD over het realiseren van gemoderniseerde sporttoestellen en/of (klim)rekken.

Orhan Kayar

fullsizerender-1

Efficient aanvraag en gebruik van minimaregelingen

Vanmiddag schoof ik aan bij de commissie Werk & Economie. We hadden naar aanleiding van mijn motie “Arrangement sportparticipatie minimakinderen” deze op de agenda staan om de uitwerking ervan te bespreken. De sportparticipatie van kinderen uit minimahuishoudens ligt achter op de gemiddelde participatie van leeftijdsgenoten (de huidige sportparticipatie minimakinderen ligt rond de 30%). Daarbij is de sportparticipatie onder meisjes van niet-Westerse afkomst beduidend lager dan onder jongens. De ambitie is om in 2022 60% van deze kinderen te laten deelnemen aan sport. Ik heb me altijd op een enthousiaste manier ingezet om deze ambitie mogelijk te maken. In die hoedanigheid heb ik verschillende moties ingediend om minimakinderen (waaronder meisjes) structureel te betrekken en te laten sporten.

sportendekinderen

Met het Amsterdams Sportarrangement voor minimakinderen worden de diverse ingangen tot sport gebundeld in een samenwerking tussen gemeente (met name via de Digitale Stadspas) en het Jeugdsportfonds. We moeten sport blijven inzetten als middel om onze doelstellingen te behalen op thema’s als werk, zorg, onderwijs en welzijn. Dit zijn de voorwaarden voor een inclusieve samenleving waarin uiteindelijk iedereen meedoet. Op grond van bovengenoemde gegevens verdient de sportparticipatie onder minimakinderen nog meer de aandacht. Ik ben blij en trots dat het nu eindelijk beter georganiseerd wordt en een basis wordt gelegd (mede dankzij mijn initiatieven) om nog meer kinderen te laten sporten. Mijn droom is natuurlijk niet 60%, maar een stad waarin alle (minima)kinderen een lidmaatschap kunnen krijgen bij een sportvereniging en in alle vrijheid kunnen sporten. Ik heb eerder tijdens de voorjaarsnota aanvullend nog een motie ingediend over het uitbreiden van de sportaanbieders in de stad via het Jeugdsportfonds. Elk kind moet ongeacht zijn uitgangspositie kunnen sporten en een lidmaatschap kunnen krijgen bij een gewenste sportvereniging.

Immers, elk kind verdient de beste kansen. Er moet nog een grote groep jongeren bereikt worden en in het bijzonder de meisjes. We moeten daarom op een effectieve manier meer bekendheid geven aan deze regelingen en goed kunnen communiceren, zodat de minimagezinnen er optimaal gebruik van kunnen maken. Ik zal dit overigens individueel zoals altijd onder de aandacht blijven brengen tijdens mijn veldactiviteiten. Ook heb ik vanmiddag de wethouder gevraagd ons te informeren over de communicatie en het bereiken van de mensen die het nodig hebben. Ik blijf het herhalen: beleid is pas beleid wanneer de mensen ervan op de hoogte zijn en er iets aan hebben.