Blog: De ‘Kolenkids’ conferentie

Op woensdag 16 oktober werd er Kinderconferentie “Kolenkids” gehouden op het stadsdeelkantoor West. De leerlingen van de Weekend Academie Kolenkit hebben hier de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar leren en opgroeien in hun buurt, wat ze met ondersteuning van Stichting Alexander hebben uitgevoerd.

In de Kolenkit leven veel kinderen in armoede en dat mag wat de PvdA betreft absoluut geen belemmering vormen in hun ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om ook van de kinderen zelf te horen waar ze tegenaan lopen en wat hun wensen zijn zodat we als stadsdeelraad voor een goed aanbod kunnen zorgen. Ik vond het als kind van de Kolenkit en raadslid van West eervol om mee te doen aan dit onderzoek en om van begin af aan begeleiding te geven aan deze kinderen. In de voorbereidingen voor de conferentie heb ik de afgelopen weken met de kinderen om de tafel gezeten en gesproken over de buurt, veiligheid op straat, gezond eten en bewegen. Het was prachtig om te zien hoe enthousiast de kinderen, ouders en hun begeleiders waren om over de buurt te praten.

Tijdens de Kinderconferentie presenteerden de kinderen verder hun resultaten en voorstellen aan onze stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer. Ruim 50 kinderen uit de Kolenkit hadden op basis van hun belevingen een grote hoeveelheid tips voor ons. Deze heeft Martien Kuitenbrouwer samen met Freek Ossel en aanwezige professionals in ontvangst genomen.

Martien Kuitenbrouwer vertelde dat de kinderen binnenkort kunnen spelen in grotere en opgeknapte, waar de kinderen heel blij mee zijn. Ook hebben ze ons beloofd geen ongezond eten te zullen nuttigen, ‘s avonds vroeg naar bed te zullen gaan en hun ouders actief bij het programma “Fresh in de les” te gaan betrekken. De kinderen kregen aan het einde van deze geslaagde conferentie een certificaat van onze stadsdeelvoorzitter.

Voor de PvdA is het simpel, onze kinderen moeten het beste uit hen zelf moeten halen en dat armoede geen belemmering moet vormen om deel te nemen aan de samenleving. De conferentie “Kolenkids” is een van de resultaten van de motie “Kindpakket” die in juli op initiatief van de PvdA is aangenomen. Hierin hebben we het dagelijkse bestuur gevraagd op basis van het rapport van de Kinderombudsman te onderzoeken waar onze kinderen in West behoefte aan hebben en hoe het bereik van de voorzieningen in een vorm van “kindpakket” vergroot kan worden.

orhankayar kolenkids3

Kinderenconferentie Raadzaal

Gisteren werd er een geslaagde kinderenconferentie gehouden in de raadszaal van 020West. De leerlingen van de Weekend Academie Kolenkit hebben met ondersteuning van Stichting Alexander onderzoek gedaan naar leren en opgroeien in hun buurt. Er werden verschillende thema’s besproken en uiteindelijk de uitkomsten aan onze stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer gepresenteerd. Ik voelde mij vereerd dat ik deze kinderen eerder nog een gastcollege mocht geven over verschillende thema’s uit de buurt.

orhankayar kolenkids2 orhankayar kolenkids1