Op naar mooiere en betere speelplekken in West

Deze week heeft het Dagelijks Bestuur de beleidsnotitie ‘Leren door te spelen’ aan de raad voorgelegd. Dit is de uitvoering van een motie die wij vorig jaar indienden, om alle speelplekken in West op te knappen tot het niveau van het Wachterliedplantsoen, één van de mooiste speelplekken van de stad.

PvdA West wil kwalitatief hoogwaardige speelplekken zodat kinderen vaker buiten spelen en bewegen op een plek waar de buurt graag samenkomt. Om dit mogelijk te maken, zetten wij in op het fysiek opknappen van de speelplekken zodat die een centrale plek in de wijk innemen waar bewoners samen kunnen komen.

Lees verder