Voorlichting bij de Noordmanschool in Nieuw-West

Vanochtend bracht ik op verzoek van de ouders een bezoek aan de Noordmansschool in Slotermeer om voorlichting te geven over gezond gewicht. De belangstelling was opnieuw enorm om te zien. Ze wisten bovendien precies ook wat ik 2 jaar geleden ze had verteld tijdens onze eerste ontmoeting waardoor ze sindsdien een nog gezondere leefstijl hebben aangenomen. Ik ben blij dat de bewustwording steeds meer aan het groeien is. Ik zal mij sterk blijven inzetten om nog meer ouders bewuster te maken over gezond gewicht en de gemeentelijke voorzieningen.
img_7823

img_7828

img_7890

img_7895

Raadscommissie Zorg en Sport: dinsdag 23 mei 2017

Ik heb vanmorgen tijdens de raadscommissie Zorg en Sport o.a. gepleit voor uitbreiden van activiteiten via het jeugdsportfonds, zodat elk kind het beste uitzichzelf kan halen. Eerder hadden we via mijn motie digitale stadspassen mogelijk gemaakt om meer kinderen op een laagdrempelige manier te laten sporten. Verder heb ik aandacht gevraagd voor veilig zwemmen bij meren en plassen. Tijdens de voorjaarsnota kom ik met een aantal concrete voorstellen o.a. over schoolzwemmen, gezond gewicht en het jeugdsportfonds.

zorgensport

zorgensport-2

zorgensport-3

Kolenkit Festival

Vandaag heb ik tijdens het KolenKit Festival in mijn oude basisschool “Bos en Lommerschool” workshop gegeven aan ouders en kinderen over gezond gewicht. Het was prachtig om te zien hoe enthousiast de deelnemers waren. Ook was er het Jeugdsportfonds aanwezig waar ik me voor heb ingezet om de ouders en kinderen te informeren over de sportmogelijkheden voor de minima. Iedereen ontving een goodiebag met een waterbidon en andere kleinigheden over gezond gewicht. Daarnaast heb ik uitgebreid met mijn (mede)bewoners en directrice van mijn oude school kunnen spreken over de leuke veranderingen in de buurt. Er was verder op het schoolplein: muziek, hapjes (gemaakt door bewoners), kinderactiviteiten en informatiemarkt o.a. Al met al was het een mooie, hartverwarmende en een geslaagde dag zij aan zij met de bewoners. Ik dank alle vrijwilligers en medewerkers van West die zich hebben ingezet voor totstandkoming van deze geweldige middag!

kk3

kk2

kf

Op bezoek bij de gemeenteraad!

Vanmiddag kwam een groep enthousiaste kinderen van de ‘Day a Week School’ langs de gemeenteraad om kennis te maken met de lokale politiek. De Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan talentvolle leerlingen die uitblinken in leerprestaties en is toegankelijk voor leerlingen van alle deelnemende scholen. Samen met mijn collega Mascha ten Bruggencate van D66 hebben we een presentatie gegeven over de gemeenteraad en het raadswerk. Vervolgens gingen de leerlingen op basis van een aantal pittige stellingen debatteren waarbij de juryleden het winnende team uitkozen. Uiteindelijk waren ze allemaal zo goed dat iedereen naar huis gingen als winnaar!

Goed om te zien hoe we in Amsterdam omgaan met talent, ik kijk terug op een mooie dag met deze groep, die niet alleen slim en geestig waren maar ook echt enthousiast aan de slag gingen. Dikke pret en super goede debaters! Met vertrouwen kijk ik vooruit waar ze naartoe gaan om zich verder te ontwikkelen. Immers, onze jeugd is de toekomst!
scholieren

scholieren-2

scholieren-3

scholieren-4

Internationale Vrouwendag in Nieuw-West

In het kader van de internationale vrouwendag heb ik vanmorgen als gastspreker deelgenomen aan een bijeenkomst met vrouwen uit Nieuw-West. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over thema’s als veiligheid, economische zelfstandigheid en gezondheid. De opkomst was enorm, dit was grandioos om te zien! Internationale vrouwendag is een bijzondere dag waar veel strijd voor is gevoerd. Het was mooi om te zien dat de vrouwen uit Nieuw-West vandaag duidelijk hun stem lieten horen over deze belangrijke thema’s. Ik voelde mij vereerd (als enige man) deel te nemen aan deze bijeenkomst en mijn dank is groot aan alle “power vrouwen” die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Afsluitend wens ik alle vrouwen over de hele wereld een fijne vrouwendag toe!

img_5892

img_5902

img_5916

We gaan door met de bijeenkomsten over gezond gewicht!

Weer of geen weer, vanmorgen vroeg heb ik mijn voorlichtingsbijeenkomsten over gezond gewicht voortgezet bij de Basisschool de Bonkelaar. We hebben praktisch gesproken over gezond gewicht en het opnemen van vitaminen en mineralen in deze koude dagen. Ik heb daarnaast weer de ouders uitgenodigd om naar de eerstvolgende ouderdag/symposium te komen. De ideeën van waar ze mee kwamen heb ik geïnventariseerd om onze aanpak nog meer impuls te geven. De interactie tussen mij en de ouders zorgde voor een leuk gesprek met als doel begrijpelijk informeren van de aanpak. Tijdens mijn uitleg over de gemeentelijke voorzieningen heb ik de hulpvragen ook meteen opgepakt. Ten slotte heb ik, op verzoek van de ouders beloofd om snel weer langs te komen. Bovendien goed om te zien dat de bewustwording is begonnen. Opnieuw een geslaagde, waardevolle bijeenkomst!

fullsizerender

img_5423

img_5438

img_5449

img_5473

img_5478

img_5481

Raadscommissie Zorg en Sport: De Amsterdamse Reddingsbrigade en nog veel meer!

Vanmorgen heb ik in de raadscommissie (Zorg en Sport) gepleit voor steun aan de Amsterdamse Reddingsbrigade om snel vrijwilligers te vinden. Bijvoorbeeld door stages aan te bieden voor sportopleidingen. Jongeren die een sportopleiding volgen en geen stage kunnen vinden, kunnen aan de slag bij de reddingsbrigade. Dit idee van mij is raadsbreed ondersteund. De Amsterdamse Reddingsbrigade is op mijn initiatief op de agenda gezet, waarbij ze gebruik hebben kunnen maken van de mogelijkheid om in te spreken. De gemeente gaat de reddingsbrigade nu helpen met PR en communicatie. Ook krijgen we een overzicht met voor- en nadelen van een eventuele financiële ondersteuning. Het is zeer van belang om in gesprek te blijven en waar nodig ondersteuning te bieden als gemeente.

Daarnaast had ik een rondvraag/actualiteit over de intimidaties in de sport en voortgang gezond gewicht (AAGG). Zelfregulering van de voedselindustrie werkt niet goed en is zeker voor verbetering vatbaar.

Al met al een kijk ik terug op een vruchtbare raadscommissie.

raadscommissie

Koffieochtend Gezond Gewicht

Vanochtend vroeg heb ik mijn voorlichtingsbijeenkomsten over gezond gewicht met plezier en enthousiasme hervat en ben naar de basisschool De Rosa geweest om voorlichting te geven aan ouders o.a. over gezonde voeding en over de voortgang van onze aanpak. Ik nam dit keer ook Noortje mee, scholier die bij ons deze week snuffelstage loopt. Ook heb ik de ouders opnieuw uitgenodigd naar de eerstvolgende ouderdag/symposium te komen, die na het succesvolle symposium van afgelopen september jaarlijks n.a.v. mijn motie zal terugkeren. De interactie tussen mij en de ouders was heel goed. Ik heb ze zoals altijd uitleg gegeven over de gemeentelijke voorzieningen. Ze hebben verder aangegeven dat ze op hun schoolplein geen watertappunt hebben. Ik zal dit punt meenemen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat elk schoolplein in Amsterdam voorzien is van een watertappunt. Al met al opnieuw een geslaagde bijeenkomst!

img_4900img_4928img_4924

Blijf Groep

Vanmorgen vroeg heb ik met mijn collega’s van Zorg en Sport een werkbezoek gebracht aan de Blijf Groep. We hebben uitgebreid gesproken o.a. over de hulpverlening en opvang voor slachtoffers. De Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen en biedt ook hulp aan alle betrokkenen (vrouwen/kinderen). Kinderen zijn vaak de (stille) getuigen die zorgvuldige hulp nodig hebben. Al met al was het een nuttig en waardevol werkbezoek met als doel om de mensen nog meer en beter te kunnen helpen.

#blijfgroep #sosyalsığınma #evi #ziyareti #werkbezoek

blijfgroep

img_4840

Raadscommissie Zorg en Sport

Vanmorgen heb ik in de raadscommissie Zorg en Sport de wethouder o.a. vragen gesteld over de veiligheid van de indoor speeltuinen in de stad m.b.t. verantwoordelijkheden. De wethouder komt binnenkort met een schriftelijke reactie hierop terug. Daarnaast gaan we n.a.v. mijn vragen tijdens de volgende raadscommissie het vrijwiligersbeleid met het oog op het tekort aan vrijwilligers bij de Amsterdamse Reddingsbrigade bespreken. Verder hebben we een aantal andere sportpunten besproken, waarbij ik continu “buurtgericht werken” en “het solidariteitsbeginsel” centraal heb gesteld om samen zoveel mogelijk Amsterdammers te laten meedoen met de sportactiviteiten.

raadscommissie

Thema avond jongerenproject ‘Pak je Kans’

Thema avond jongerenproject Pak je Kans

Donderdagavond 22 januari heb ik als gemeenteraadslid deelgenomen aan de thema avond over jongeren in Amsterdam Nieuw-West. Met het project ‘Pak je Kans’ wil stadsdeel Nieuw-West onder leiding van voorzitter Achmed Badoud jongeren die de fout zijn ingegaan en hun straf hebben uitgezeten, weer een volwaardige kans in de maatschappij geven. Problemen op terreinen als wonen, scholing, werk en financiën worden met dit project doelgericht aangepakt. Het is belangrijk dat dit soort waardevolle projecten in de stad blijven voortgezet worden. 

Samen is niet alleen

Na het zomerreces heeft PvdA West weer verschillende bijeenkomsten en debatten bijgewoond en georganiseerd, zowel in West als daarbuiten. Tijdens deze bijeenkomsten heb ik met verschillende inwoners van Amsterdam gesproken over oplossingen voor de stad.

Zo was ik bijvoorbeeld bij een bijeenkomst van Izi Solutions in Zuid-Oost. Hier heb ik samen met jongeren en professionals gediscussieerd hoe we onze buurten nog veiliger kunnen maken en discriminatie kunnen bestrijden. Het was goed om te zien dat de uitgangspunten van de deelnemers hetzelfde waren en ook bereid waren hun verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Daarnaast heb ik afgelopen week samen met wethouder Pieter Hilhorst een kleine huiskamerbijeenkomst georganiseerd in de Kolenkitbuurt. Hiervoor was veel belangstelling van buurtbewoners. Samen hebben we gesproken over hoe we oplossingen kunnen aandragen om armoede te bestrijden en hoe we onze jongeren zoveel mogelijk aan het werk kunnen krijgen. Aan bod kwamen bijvoorbeeld het stimuleren van vrijwilligerswerk, investeren in onderwijs en samenwerken met ondernemers.

Iedereen moet kunnen meedenken en meepraten over de toekomst van Amsterdam. Als PvdA kunnen we er trots op zijn dat er op deze wijze concrete resultaten zijn geboekt op verschillende aandachtsgebieden in Amsterdam West, zoals de veiligheid in de stad, schonere buurten, het opknappen van de speelplekken, het verbeteren van de positie van de jongeren die dreigen terug te vallen in een sociaal isolement, de kwaliteit van het onderwijs, het opzetten van sport en beweegprogramma’s in de strijd tegen obesitas bij kinderen en kwalitatieve bewonersparticipatie. Inwoners weten vaak het beste wat voor problemen er spelen in de buurt.

Uit deze voorbeelden blijkt dat wederzijds begrip en vertrouwen onmisbaar zijn voor breed gedragen oplossingen. Daarom wil ik samen kijken hoe we de buurten kunnen verbeteren, dat kan ik niet in mijn eentje doen, de PvdA ook niet, en bewoners ook niet. Daarom blijf ik bijeenkomsten bezoeken om in gesprek te gaan met de inwoners van dit stadsdeel. Immers, samen is niet alleen!

orhan ernst staesplein 1orhan huiskamerbijeenkomst 1

Op heterdaad tijdens Oudjaarsnacht

oudjaarsnachtHet nachtelijke avontuur begint op het wijkbureau Bos en Lommer, waar Orhan Kayar en ikzelf worden gebriefd over de werkwijze tijdens oudejaarsnacht. Het bureau is 1 van de 7 bureaus in district West en Nieuw West dat deze nacht operationeel is. Vanuit het bureau wordt de politie op straat op de hoogte gehouden van de meldingen. De avond begint gelijk met een drietal meldingen van inbraak. Nieuw Sloten, Van Speijkstraat en een winkelinbraak op het Sierplein. Gevolgd door een aanhouding: iemand die zijn huisarrest met Oudejaarsnacht minder serieus blijkt neemt wordt direct opgespoord en ingerekend. De rest van zijn jaarwisseling brengt hij door in de cel. Bij ons slaat de klok 12 uur op de terugweg naar het bureau, terwijl we onderweg een melding krijgen van relschoppende jeugd in de Kinkerstraat. Het blijkt mee te vallen, maar we ervaren meteen dat met Oudjaar ons politiebusje een aantrekkelijk doelwit is voor vuurwerk. Even later komen we langs eetcafé Van de Buurt. Eerder die avond zijn de ramen ingegooid, maar als we aankomen zien we dat er het raam al tijdelijk is gerepareerd. Het grijpt het ons aan dat mensen dit doen, tijdens het Oudejaarsfeest en juist bij diegenen die zich erg inzetten voor hun buurt.

Lees verder