Huiskamerbijeenkomst Amsterdam Oost

door Kim de Jong op 3 november 2013

huiskamer_oostOp vrijdag 1 november 2013 vond op het Oosterspoorplein in Amsterdam Oost een geslaagde huiskamerbijeenkomst plaats. De bijeenkomst was de tweede in een serie van dergelijke bijeenkomsten waar buurtbewoners, andere geïnteresseerden en lokale politici met elkaar in gesprek gaan in een kleinschalige, informele setting. Initiatiefnemer en organisator van de bijeenkomsten is Orhan Kayar, deelraadslid PvdA West. De locatie voor deze bijeenkomst werd beschikbaar gesteld door Stichting Streetcornerwork.

De lokale politicus van de avond was Thijs Reuten, lijsttrekker namens de PvdA in stadsdeel Oost (verkiezing bestuurscommissie). De eerste vraag aan Thijs ging over de betekenis van verandering in het bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Over dit onderwerp was Thijs opvallend positief: volgens hem wordt het stadsdeelkantoor door onder meer concentratie van de gemeentelijke dienstverlening meer dan ooit de voordeur van de gemeente. ‘Er is nog zoveel te doen en de toekomst ligt in nog meer samenwerking in de buurt met bewoners, ondernemers en andere partners’. Thijs gaf hij aan dat door de halvering van het aantal stadsdeelraadsleden (in Oost 29 naar 15) het cruciaal wordt om de praktische gebiedsgerichte aanpak van de afgelopen jaren nog meer prioriteit te geven.

Volgens Thijs is de gebiedsgerichte aanpak zoals toegepast door PvdA Oost gebaseerd op twee uitgangspunten: speel in op de behoeftes op wijkniveau en maak daarbij gebruik van nieuwe vormen van participatie en samenwerking. Buurtbewoners weten vaak zelf wat het beste is voor hun straat, hun wijk. Daarom is het volgens Thijs de taak van de politiek om een partner te zijn voor buurtbewoners die zelf ideeën hebben voor hun buurt. Daarbij is het belangrijk om te onthouden dat successen in het ene gebied niet 1-op-1 te kopiëren zijn naar een ander, maar dat buurten wel kunnen leren van elkaars successen. Thijs: ‘In Oost hebben we de buurtbegroting geïntroduceerd. Daar willen we mee verder en het gebiedsgericht werken nog verder uitbouwen.’ De politiek moet verder duidelijke kaders stellen en zich daar vervolgens ook aan houden als bewoners binnen de wijken prioriteiten stellen.

Na afloop van het groepsgesprek geven de aanwezige bewoners aan dat ze het verhaal van Thijs Reuten positief hebben ervaren en open staan om zelf ook meer te doen in hun eigen buurt. Orhan Kayar stelt verder: ‘We gaan door met het organiseren van huiskamerbijeenkomsten in de hele stad om de bewoners en politiek nog dichter bij elkaar te brengen.’