Samen fit in West

speeltuinVorige week is het stadsdeel begonnen met het plaatsen van fitnesstoestellen in het Erasmuspark. De toestellen in het Erasmuspark zijn er gekomen dankzij een initiatief van buurtbewoners.

Ik ben blij met de manier waarop het stadsdeel gehoor geeft aan de wensen van haar bewoners en tegelijkertijd uitwerking geeft aan de motie die wij samen met GroenLinks en D’66 indienden bij de behandeling van de perspectievennota. In de motie werd het Dagelijks Bestuur opgeroepen om kleinere speeltuinen in het stadsdeel te voorzien van openbare fitnesstoestellen.

Lees verder