Stadsbegroting Amsterdam: moties unaniem aangenomen!

Na bijna 48 uur vergaderen in de gemeenteraad over de stadsbegroting zijn al mijn moties unaniem aangenomen: Nu wordt er jaarlijks een stadsconferentie/inspiratiedag georganiseerd samen met de ouders van onze kinderen over gezond gewicht. Daarnaast wordt er meer ingezet en bekendheid gegeven aan sportparticipatie en voorzieningen op dit gebied. Hiermee kan iedereen die wil sporten blijven sporten of- aan lichamelijke beweging doen. Ook wordt nu extra aandacht gegeven aan de sportparticipatie om meisjes uit achterstandswijken die niet sporten te bereiken. Al met al trots op de behaalde resultaten, zodat iedereen ongeacht zijn of haar uitgangspositie kan blijven sporten..

fullsizerender-47