Betrek de bewoners om samen te gaan sporten!

De bewoners in achterstandswijken die niet of onvoldoende bewegen moeten meer structureel gaan sporten en bewegen. Om de sportparticipatie van wijkbewoners duurzaam te verhogen is het noodzakelijk dat een sportaanbieder de wijkbewoners betrekt bij het samenstellen van het sport- en beweegaanbod. Het aanbod moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle groepen. Ik heb zelf mogen ervaren hoe mooi dit is aangepakt in de ontwikkelbuurten van Amsterdam om de bewoners meer in beweging te krijgen.