Kinderrechten en kansengelijkheid

Voorlopig even geen schoolbezoeken meer helaas vanuit mijn rol als ambassadeur bij UNICEF Nederland. Het is een rotsituatie voor iedereen. Hopelijk kunnen de leerlingen dit jaar veilig afsluiten en geen achterstanden oplopen. Ik kijk ernaar uit om weer langs de scholen te gaan en voorlichting te geven over universele kinderrechten. Zowel voor de leerlingen als voor de docenten. Ook hoop ik dat er snel een nationaal plan komt om alle leerlingen in alle klassen, ook na de lockdown en ook als Corona overwonnen is, zo goed mogelijk te ondersteunen. Kansengelijkheid voor iedereen, nu en in de toekomst!

Meld je nu aan voor het UNICEF jongerenpanel!

Ken jij een jongere die zich wil laten horen voor het UNICEF jongerenpanel?

UNICEF zoekt jongeren die het UNICEF jongerenpanel komen versterken. Ken jij iemand die mee wil denken, praten en beslissen én tussen de 13 en 18 jaar oud is? Neem dan snel contact op met UNICEF Nederland!

Voor en door jongeren 

Het jongerenpanel laat zich horen over dingen die zij belangrijk vinden. En zorgt er samen met UNICEF voor dat er naar de mening van jongeren wordt geluisterd. Het jongerenpanel helpt de overheid te overtuigen van veranderingen die nodig zijn. Ze krijgen een bijzondere rol tijdens evenementen, leren meer over UNICEF en denken mee met UNICEF collega’s. Maar ze krijgen ook een eigen project dat ze van begin tot eind zelf mogen opzetten. Lees op de pagina van het UNICEF jongerenpanel meer over wat zij doen. Of neem een kijkje op hun Instagrampagina

Aanmelden tot 8 september 

Tot 8 september 2020 kunnen jongeren zich via het aanmeldformulier aanmelden voor het jongerenpanel. Uiterlijk 12 september krijgen de jongeren te horen of zij door zijn naar de selectieronde. Een kleine groep van circa 15 jongeren gaat door naar de selectieronde op 19 september op het UNICEF Nederland kantoor in Den Haag. 

Meer weten? Stuur een mailtje naar aanmeldenjongerenpanel@unicef.nl of Whatsapp naar 06 331 01 349 (alleen voor jongeren). 

Gezond leven is een must!

Een gezonde leefstijl, voldoende sporten, bewegen en gezond eten, is al jaren een belangrijk aandachtspunt. Wegens de pandemie is het nu nog belangrijker geworden dan voorheen zelfs. We moeten daarom als samenleving een gezonde leefstijl ontwikkelen en meer sporten en bewegen om gezond, fit en vrolijk te kunnen blijven. De overheid moet ondertussen blijven investeren in het sportstelsel en vitale leefomgeving om nog meer mensen aan het sporten en bewegen te kunnen krijgen. Investeren in sport, is ten slotte een goede investering in welzijn, gezondheid en de toekomst!

Noordzee Schoon!

Een prachtige strandwandeling vandaag op het strand van Vlieland. Het strand van Vlieland bij de Noordzee is één van de mooiste stranden van Nederland. De stranden op het eiland zijn schoon en overzichtelijk. We moeten dit samen zo houden. Er moet een collectieve bewustwording ontstaan in Nederland voor onze natuurgebieden waar iedereen veilig kan zwemmen, bewegen en recreëren.

Het Nederlands deel van de Noordzee is anderhalf keer zo groot als ons landoppervlak. Een groot stuk Nederland, dat van oudsher een belangrijke drager is van onze economie en dit in de toekomst ook zal blijven. Tegelijkertijd is de Noordzee ook ons grootste natuurgebied, rijk aan divers zeeleven. Door duurzaam gebruik van de Noordzee valt er meer winst te behalen, zowel voor de natuur als voor de mens.

#schonezee #beschermnatuurgebieden

Betrek de bewoners om samen te gaan sporten!

De bewoners in achterstandswijken die niet of onvoldoende bewegen moeten meer structureel gaan sporten en bewegen. Om de sportparticipatie van wijkbewoners duurzaam te verhogen is het noodzakelijk dat een sportaanbieder de wijkbewoners betrekt bij het samenstellen van het sport- en beweegaanbod. Het aanbod moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle groepen. Ik heb zelf mogen ervaren hoe mooi dit is aangepakt in de ontwikkelbuurten van Amsterdam om de bewoners meer in beweging te krijgen.

Jubileumcongres Nibud over geld en gedrag

Donderdagochtend heb ik namens de gemeente Amsterdam het jubileumcongres Geld & Gedrag in TivoliVredenburg bijgewoond. Het congres was ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Tijdens het congres presenteerde de directeur van het Nibud, Arjan Vliegenthart, de onderzoeksresultaten van Geldzaken in Praktijk 2018/2019, een driejaarlijks Nibud-onderzoek waarin het instituut op een rij heeft gezet hoe de Nederlander anno 2019 met zijn geld omgaat. De rest van de dag wordt gevuld met workshops en verscheidene sprekers zoals staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.

In het ochtenddeel van het congres was Koningin Maxima ook aanwezig. De koningin is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, waar het Nibud lid van is. In deze functie vraagt ze aandacht voor het belang van financieel onderwijs en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren. Al met al was het een leuke, actieve en leerzame dag!

img_1353

img_1348

img_1365

DWOW-vrouwen kampioen

Op deze mooie dag heb ik als ambassadeur van de KNVB de dames van DWOW letterlijk in het zonnetje mogen zetten met de felicitatie en welverdiende medailles voor het kampioenschap. Prachtige prestatie en leuk om daarbij aanwezig te zijn. Mooi om de verbindende rol van sport te zien en wat een vereniging doet om sport onder de aandacht te brengen van alle generaties (alle leeftijden waren rond het veld van de wedstrijden vandaag te vinden).

img_3093-1

#zondagwest1 #vrouwen #3eklasse

Kampioenen in het zonnetje!

Vanmiddag heb ik als ambassadeur (official) van de KNVB medailles en een officieel certificaat mogen uitreiken aan de spelers S.V. Koedijk die vandaag kampioen zijn geworden. Hele leuke club met leuke mensen waar ik hartelijk ben ontvangen. Van harte gefeliciteerd met het welverdiende kampioenschap!

#amateurvoetbal #knvb #Kampioeneninhetzonnetje #4eklasseB

Website SV Koedijk:

https://www.svkoedijk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:koedijk-1-kampioen-na-4-0-winst-op-ksv&catid=7:veldvoetbal&Itemid=995

img_2929

img_2912

Afscheid vertrekkende raadsleden, Gemeenteraad 2014-2018

Tevreden en trots kijk ik terug op de vier jaar dat ik lid heb mogen zijn van de Amsterdamse gemeenteraad. Het was mij oprecht een eer om de stad en haar bewoners te dienen. Daarvoor heb ik acht jaar in de deelraad van Amsterdam West gezeten, waarvan vier jaar in stadsdeel Bos en Lommer en altijd met volle steun en vertrouwen van de bewoners geprobeerd er het beste van te maken. Ik wil graag alle Amsterdammers die altijd op mij hebben gestemd hartelijk bedanken!

Ik zal uiteraard mensen blijven verbinden, inspireren en helpen die in de verdrukking komen en proberen hen sterker en zelfredzamer te maken. Dat deed ik al voordat ik raadslid werd en dat zal ik dus met alle liefde blijven doen.

img_2067

img_2064

img_2073

Begroting 2018 Gemeente Amsterdam: Mijn Unaniem Aangenomen Moties

Sport voor kwetsbaren: Dak- en Thuislozen en Vluchtelingen

Iedere Amsterdammer, maar zeker de dak- en thuislozen en de vluchtelingen moeten kunnen sporten en bewegen. In het kader van de laatste begroting van deze periode heb ik in totaal drie moties ingediend om vooral de sportparticipatie van de kwetsbare groepen te bevorderen. Mijn moties zijn allemaal raadsbreed aangenomen.

Een sportdag voor dak- en thuislozen

Alle vormen van sporten en bewegen moeten namelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Daar heb ik mij als gemeenteraadslid sterk voor gemaakt. Sport is ook een perfect maatschappelijk middel om verschillende mensen bij elkaar te brengen. Vooral als het gaat om de specifieke groepen zoals de thuis- en daklozen en de vluchtelingen kan sport juist hun steun in de rug geven bij hun terug in de maatschappij. Tijdens het spelen van Homeless World Cup 2015 waar ik namens de gemeente aanwezig mocht zijn, heb ik zelf mogen ervaren dat dak- en thuislozen veel talent in huis hebben. Ik wil daarom ook benadrukken dat sport voor velen een ultieme vorm van een middel en uitlaatklep is om hun leven weer op de rit te krijgen. Zodoende heb ik het college verzocht elk jaar een sportdag te organiseren voor kwetsbare groepen zoals de dak- en thuislozen en vluchtelingen om kennis te laten maken met diverse takken van sport en hun te informeren welke middelen en mogelijkheden ze allemaal tot hun beschikking hebben om te kunnen sporten, zoals bijvoorbeeld de stadspas, en dit te doen binnen het bestaande sportbudget.

Gerichte campagnes voor kinderen in het speciaal onderwijs

Daarnaast heb ik de wethouder gevraagd in het kader van sportstimulering gerichte campagnes op te zetten voor kinderen in het speciaal onderwijs met als doel kinderen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking te laten doorstromen naar een sportvereniging in de buurt. Ik vind dat we als gemeente meer bekendheid moeten geven over sporten in de buurt voor kinderen van het speciaal onderwijs. Ook voor deze doelgroep is het belangrijk om alle drempels weg te halen, veilig te laten sporten en zodoende mentaal en fysiek vitaler te worden.

Sport als vast onderdeel

Ten slotte wil ik deze periode sportief en sociaal afsluiten, zodat sport verankerd is in alle domeinen van de gemeente. De kracht van sport is groot en daarom dient het goed benut te worden. In mijn beleving is sport namelijk geen bijzaak, maar een hoofdzaak is van de samenleving. Daarom is een goede afstemming tussen de afdelingen van de gemeente erg belangrijk is. Sport vergroot niet alleen de gezondheid van onze bewoners, maar ook de leefbaarheid van onze prachtige stad. Sport zal nu dankzij deze motie verplicht in alle stukken met betrekking tot gebiedsuitbreiding en ruimtelijke ordening meegenomen worden. Sport wordt dus een vast onderdeel van alle domeinen binnen Gemeente Amsterdam. Omwille van een sportieve stad- en toekomst waar iedereen uiteindelijk kan sporten en bewegen.

https://amsterdam.pvda.nl/2017/11/09/sport-kwetsbaren-dak-en-thuislozen-en-vluchtelingen/

Amsterdam huilt

Onze lieve burgervader is gisteravond overleden. Woorden schieten tekort en ik ben er stil van. Een geweldige burgemeester en een rechtvaardige stadsvader die er altijd stond. We zullen je missen lieve burgervader. Mijn hart huilt. Zoals beloofd zullen we je idealen voor onze mooie stad altijd blijven koesteren en goed voor de stad zorgen. Rust in vrede. Veel sterkte voor zijn gezin en nabestaanden.

Sevgili Amsterdam Büyükşehir Belediye Başkanımız Eberhard Van der Laan maalesef dün akşam hayata gözlerini yumdu. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güzel insan, ışık’lar içinde uyu..

thumbnail_fullsizerender

Life Goals Festival Amsterdam

Zaterdag 30 september mocht ik namens de Gemeente Amsterdam de officiële opening doen van het Life Goals Festival Amsterdam. Bij het plein voor het Olympisch Stadion kwamen sport en cultuur samen. Naast de openingswoorden en symbolische penalty’s begon deze betekenisvolle sportactiviteit voor thuis- en daklozen. Vorig jaar had ik de eer om de Homeless World Cup op het Museumplein af te sluiten. Net als bij de Homeless World Cup heeft het Life Goals Festival een sociaal karakter dat bij Amsterdam past, zowel op het sportveld als in de uitvoering.

Ongeacht sociale status, afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, het wel of niet hebben van een handicap: we zijn één Amsterdam. Ondanks het weer was het geweldig om te zien hoe enthousiast de deelnemers waren.

fullsizerender-2
fullsizerender-1
fullsizerender-3
img_9586

Sportdag voor kinderen van het Speciaal Onderwijs

Afgelopen vrijdag was ik samen met mijn CDA collega Marc Haverkamp bij de vijftiende editie van de Koala Games in het Olympisch Stadion. Een sportdag voor zeer moeilijk lerende kinderen van het Speciaal Onderwijs. In totaal kwamen 350 leerlingen met vlaggen en muziek het Olympisch Stadion binnen lopen. De zon brak letterlijk door en de sfeer was fantastisch om te zien.

img_9625
img_9624
img_9572

Blog: Sportparticipatie van de meiden en Sporten op Speciaal Onderwijs

Er moet nog een grote groep jongeren bereikt worden en in het bijzonder de meiden. We moeten daarom op een effectieve manier meer bekendheid geven aan de regelingen (Jeugdsportfonds), mogelijkheden en die goed kunnen communiceren, zodat de meiden in dit geval er optimaal gebruik van kunnen maken. We moeten hen structureel kunnen betrekken en binden. In verschillende onderzoeken worden gesproken waarom de meiden wel gaan sporten. De belangrijkste redenen waarom de meiden wel gaan sporten moeten we juist dan ook expliciet centraal stellen in onze campagne gericht op de meiden. Dus laats ze inspireren met een positieve gedachte en richt je op de positieve kanten van sporten, natuurlijk met de juiste hulpmiddelen ervoor. Ik zal dit overigens individueel zoals altijd onder de aandacht blijven brengen tijdens mijn veldactiviteiten en bestuurlijke aangelegenheden.

Ik had eerder in 2016 los van mijn motie “sportparticipatie van kinderen van minimahuishoudens” ook de motie “meer bekendheid sportparticipatie” ingediend. Bij het besluit van de betreffende motie had ik de wethouder verzocht via alle mogelijke communicatiekanalen bekendheid te geven aan sportparticipatie, vooral erop gericht de meiden die niet sporten te bereiken. In aanvulling daarop hadden we nog een specifieke motie ingediend. Het is daarom belangrijk dat we dit punt actueel houden en onder de aandacht brengen.

Het valt me trouwens op dat de cijfers omtrent de structurele sportparticipatie van de kinderen bij het Speciaal Onderwijs in Amsterdam niet bekend zijn. De wethouder komt spoedig naar aanleiding van mijn vragen met een overzicht. Aangepast sporten is namelijk een van onze prioriteiten binnen het domein van sport. Ik heb eerder verschillende moties ingediend om de sportstimulering bij de gehandicapte kinderen te bevorderen. Bij gehandicapte kinderen komt obesitas en overgewicht juist veel voor. Daarom is het belangrijk om meer zicht op te krijgen wat betreft de sportparticipatie van deze doelgroep. Sporten laat kinderen in het Speciaal Onderwijs groeien en maakt ze trots.

Immers, elk kind in Amsterdam verdient de beste kansen.

Orhan Kayar

zorgensport

Blog: Meer Sportenvoorzieningen in de Openbare Ruimte

Amsterdam wil een aantrekkelijke stad zijn voor haar bewoners en bezoekers. De aanwezigheid van stadsparken en openbaar groen met hoogwaardige voorzieningen speelt hierin een belangrijke rol. Veel Amsterdammers maken gebruik van onze parken door daarin te bewegen en te sporten. Het is daarom belangrijk dat er een beweeg- en sportvriendelijke openbare ruimte is, waarin mensen veilig kunnen sporten. Dit is onze bewegende stad of stad in beweging.

Sporten is van groot belang om ervoor te zorgen dat Amsterdammers fit en gezond blijven. Sport zal op nog meer terreinen zichtbaar zijn, zowel het aantal als de diversiteit van sportaccommodaties neemt namelijk toe. Het is daarom belangrijk in die dynamiek plekken te creëren voor bootcampers die veilig kunnen sporten. De inrichting van de buitenruimte krijgt overigens steeds meer gestalte, neem sportspeelplekken of sporttoestellen in de openbare ruimte als voorbeeld. Deze worden al goed gebruikt door onze bewoners.

Om die reden heb ik in het verleden de uitbreiding en het realiseren van het aantal fitnesstoestellen in de buitenlucht keer op keer aan de orde gesteld. Vervolgens heeft het college deze evaluatie betrokken bij het opstellen van het Sportaccommodatieplan 2015-2022.

In overleg en met de input van de stadsdelen moet het college uiteindelijk nieuwe plekken realiseren en de huidige plekken opknappen en via alle mogelijke kanalen dit actief communiceren aan de gebruikers. Ook kom ik binnenkort zelf met een nieuw voorstel samen met de heer Torn van de VVD over het realiseren van gemoderniseerde sporttoestellen en/of (klim)rekken.

Orhan Kayar

fullsizerender-1

Efficient aanvraag en gebruik van minimaregelingen

Vanmiddag schoof ik aan bij de commissie Werk & Economie. We hadden naar aanleiding van mijn motie “Arrangement sportparticipatie minimakinderen” deze op de agenda staan om de uitwerking ervan te bespreken. De sportparticipatie van kinderen uit minimahuishoudens ligt achter op de gemiddelde participatie van leeftijdsgenoten (de huidige sportparticipatie minimakinderen ligt rond de 30%). Daarbij is de sportparticipatie onder meisjes van niet-Westerse afkomst beduidend lager dan onder jongens. De ambitie is om in 2022 60% van deze kinderen te laten deelnemen aan sport. Ik heb me altijd op een enthousiaste manier ingezet om deze ambitie mogelijk te maken. In die hoedanigheid heb ik verschillende moties ingediend om minimakinderen (waaronder meisjes) structureel te betrekken en te laten sporten.

sportendekinderen

Met het Amsterdams Sportarrangement voor minimakinderen worden de diverse ingangen tot sport gebundeld in een samenwerking tussen gemeente (met name via de Digitale Stadspas) en het Jeugdsportfonds. We moeten sport blijven inzetten als middel om onze doelstellingen te behalen op thema’s als werk, zorg, onderwijs en welzijn. Dit zijn de voorwaarden voor een inclusieve samenleving waarin uiteindelijk iedereen meedoet. Op grond van bovengenoemde gegevens verdient de sportparticipatie onder minimakinderen nog meer de aandacht. Ik ben blij en trots dat het nu eindelijk beter georganiseerd wordt en een basis wordt gelegd (mede dankzij mijn initiatieven) om nog meer kinderen te laten sporten. Mijn droom is natuurlijk niet 60%, maar een stad waarin alle (minima)kinderen een lidmaatschap kunnen krijgen bij een sportvereniging en in alle vrijheid kunnen sporten. Ik heb eerder tijdens de voorjaarsnota aanvullend nog een motie ingediend over het uitbreiden van de sportaanbieders in de stad via het Jeugdsportfonds. Elk kind moet ongeacht zijn uitgangspositie kunnen sporten en een lidmaatschap kunnen krijgen bij een gewenste sportvereniging.

Immers, elk kind verdient de beste kansen. Er moet nog een grote groep jongeren bereikt worden en in het bijzonder de meisjes. We moeten daarom op een effectieve manier meer bekendheid geven aan deze regelingen en goed kunnen communiceren, zodat de minimagezinnen er optimaal gebruik van kunnen maken. Ik zal dit overigens individueel zoals altijd onder de aandacht blijven brengen tijdens mijn veldactiviteiten. Ook heb ik vanmiddag de wethouder gevraagd ons te informeren over de communicatie en het bereiken van de mensen die het nodig hebben. Ik blijf het herhalen: beleid is pas beleid wanneer de mensen ervan op de hoogte zijn en er iets aan hebben.

Finale LA League in het Olympisch Stadion

Afgelopen zaterdag mocht ik het spectaculair meidenvoetbalevenement “La League” bijwonen en met de deelnemers praten over damesvoetbal in Nederland. La League vertelt het verhaal van de waarde van voetbal voor meiden: naast beweging en plezier draagt voetbal ook bij aan hun eigenwaarde, kracht en vertrouwen. Het was mooi om te zien dat deze geweldige activiteit door meiden van jong tot oud met veel enthousiasme werd bijgewoond.

laleaugue

laleaugue-2

Aangenomen voorstellen: voorjaarsnota 2017

Na bijna 48 uur vergaderen (marathonvergadering) in de gemeenteraad over de laatste ‘voorjaarsnota’ van deze periode zijn al mijn moties unaniem aangenomen. Dankzij de twee moties die ik o.a. samen met SP heb ingediend zal de gemeente zich wat betreft preventie extra inzetten in gebieden waar het diplomabezit het laagst is zoals in Zuidoost. Ook zullen er pierenbadjes worden aangelegd zodat meer kinderen op jonge leeftijd gewend raken aan water en zwemmen. Ook gaat de gemeente de ouders nu extra betrekken en voorlichten over het belang van zwemmen. Daarnaast zal de gemeente kijken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een buitenbad bij het Bijlmersportcentrum. Kortom, vroeg geleerd is oud gedaan en geen kind zonder zwemdiploma! Verder zijn de volgende moties van mij o.a unaniem aangenomen:

– Stimuleren van gezonde schoolomgeving in het kader van gezond gewicht.
– Uitbreiden sportaanbieders jeugdsportfonds zodat onze kinderen de keuzevrijheid hebben om met meerdere sporten in aanraking te komen en een lidmaatschap kunnen krijgen.
– Sporttoestellen plaatsen in gebieden waar extra inzet nodig is zoals in Zuidoost.

Al met al trots op de behaalde resultaten, zodat ieder Amsterdammer ongeacht zijn of haar uitgangspositie kan blijven sporten!

img_8678

img_8691

fullsizerender

Jongeren in de Banne

Vanmiddag bracht ik een bezoek aan de Huis van de Wijk in de ‘Banne’ om met de jongeren uit de buurt te praten. Tijdens dit bezoek hebben we o.a. gesproken over de ontwikkelingen in de buurt op het gebied van dagbesteding voor de jeugd, sportfaciliteiten en werk- en stageplekken. Ook heb ik ze uitgebreid geïnformeerd over de gemeentelijke regelingen zoals de ‘Jeugdsportfonds’ voor kinderen die graag een lidmaatschap willen krijgen bij een sportvereniging. Daarnaast heb ik ze een kort uitleg gegeven over de werkwijze van de lokale overheid. Al met al was het een mooie huiskamerbijeenkomst met een prima opkomst. We hebben afgesproken hier zo snel mogelijk een goed vervolg aan te geven!

img_8539

img_8544

Kinderbeestfeest 2017

Met de Amsterdamse Reddingsbrigade, brigades vanuit het hele land en Loco Burgemeester Udo Kock heb ik op uitnodiging actief deelgenomen aan het jaarlijkse Kinderbeestfeest. Het Kinderbeestfeest wordt dit jaar voor de 18e keer georganiseerd door de gelijknamige stichting. De kinderen zijn uitgenodigd door ziekenhuizen en instellingen uit de provincies Noord- Holland en Flevoland. Ook waren de ouders/verzorgers, broertjes en zusjes aanwezig om deze engelen in het zonnetje te zetten. De kinderen werden per boot, ambulances en politiewagens samen met ons vervoerd naar Artis. Bij aankomst in Artis heeft de loco burgemeester officieel het feest geopend. Het was al met al een combinatie van trots, kippenvel en genieten. Wat een helden!

img_8069

img_8052

img_8047

img_8137

img_8129

img_8142

img_8156

Voorlichting bij de Noordmanschool in Nieuw-West

Vanochtend bracht ik op verzoek van de ouders een bezoek aan de Noordmansschool in Slotermeer om voorlichting te geven over gezond gewicht. De belangstelling was opnieuw enorm om te zien. Ze wisten bovendien precies ook wat ik 2 jaar geleden ze had verteld tijdens onze eerste ontmoeting waardoor ze sindsdien een nog gezondere leefstijl hebben aangenomen. Ik ben blij dat de bewustwording steeds meer aan het groeien is. Ik zal mij sterk blijven inzetten om nog meer ouders bewuster te maken over gezond gewicht en de gemeentelijke voorzieningen.
img_7823

img_7828

img_7890

img_7895

Raadscommissie Zorg en Sport: dinsdag 23 mei 2017

Ik heb vanmorgen tijdens de raadscommissie Zorg en Sport o.a. gepleit voor uitbreiden van activiteiten via het jeugdsportfonds, zodat elk kind het beste uitzichzelf kan halen. Eerder hadden we via mijn motie digitale stadspassen mogelijk gemaakt om meer kinderen op een laagdrempelige manier te laten sporten. Verder heb ik aandacht gevraagd voor veilig zwemmen bij meren en plassen. Tijdens de voorjaarsnota kom ik met een aantal concrete voorstellen o.a. over schoolzwemmen, gezond gewicht en het jeugdsportfonds.

zorgensport

zorgensport-2

zorgensport-3

Kolenkit Festival

Vandaag heb ik tijdens het KolenKit Festival in mijn oude basisschool “Bos en Lommerschool” workshop gegeven aan ouders en kinderen over gezond gewicht. Het was prachtig om te zien hoe enthousiast de deelnemers waren. Ook was er het Jeugdsportfonds aanwezig waar ik me voor heb ingezet om de ouders en kinderen te informeren over de sportmogelijkheden voor de minima. Iedereen ontving een goodiebag met een waterbidon en andere kleinigheden over gezond gewicht. Daarnaast heb ik uitgebreid met mijn (mede)bewoners en directrice van mijn oude school kunnen spreken over de leuke veranderingen in de buurt. Er was verder op het schoolplein: muziek, hapjes (gemaakt door bewoners), kinderactiviteiten en informatiemarkt o.a. Al met al was het een mooie, hartverwarmende en een geslaagde dag zij aan zij met de bewoners. Ik dank alle vrijwilligers en medewerkers van West die zich hebben ingezet voor totstandkoming van deze geweldige middag!

kk3

kk2

kf

Op bezoek bij de gemeenteraad!

Vanmiddag kwam een groep enthousiaste kinderen van de ‘Day a Week School’ langs de gemeenteraad om kennis te maken met de lokale politiek. De Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan talentvolle leerlingen die uitblinken in leerprestaties en is toegankelijk voor leerlingen van alle deelnemende scholen. Samen met mijn collega Mascha ten Bruggencate van D66 hebben we een presentatie gegeven over de gemeenteraad en het raadswerk. Vervolgens gingen de leerlingen op basis van een aantal pittige stellingen debatteren waarbij de juryleden het winnende team uitkozen. Uiteindelijk waren ze allemaal zo goed dat iedereen naar huis gingen als winnaar!

Goed om te zien hoe we in Amsterdam omgaan met talent, ik kijk terug op een mooie dag met deze groep, die niet alleen slim en geestig waren maar ook echt enthousiast aan de slag gingen. Dikke pret en super goede debaters! Met vertrouwen kijk ik vooruit waar ze naartoe gaan om zich verder te ontwikkelen. Immers, onze jeugd is de toekomst!
scholieren

scholieren-2

scholieren-3

scholieren-4

Blijven doorgaan met: voorlichting over gezond gewicht!

Na de lange raad van gisteravond ben ik vanmorgen vroeg naar de basisschool de Rosa gegaan om voorlichting te geven aan ouders over gezond gewicht en faciliteiten van de gemeente op het gebied van sport en gezondheid. Het was opnieuw een hele leuke bijeenkomst. De ouders hebben opnieuw aangegeven dat ze blij zijn met de uitbreiding van sporttoestellen en plaatsen van watertappunten in de openbare ruimte. Het verslag en gedachten van vanmorgen neem ik nu mee naar de raadsvergadering waar tot vanavond door zullen gaan met vergaderen.

voorlichting-3

voorlichting-2

voorlichting