Sociaal sportprogramma met impact!

Ik was vanmiddag aanwezig bij het voetbaltoernooi ‘Together We Are Heroes’ bij voetbalvereniging Sloterdijk. Het toernooi is mede dankzij de inzet van Stichting Life Goals Nederland georganiseerd om kwetsbare mensen uit onze samenleving, zoals de vluchtelingen, thuis- en daklozen via sport in beweging te brengen. Het initiatief slaat een brug tussen Amsterdamse sportverenigingen, zorginstellingen en het bedrijfsleven. Het uiteindelijke doel is om weer mee te doen in de maatschappij. Tijdens de prijs- en certificaatuitreiking werden de deelnemers één voor één in het zonnetje gezet.

Ik wil trouwens Stichting Life Goals Nederland ontzettend bedanken voor deze fantastische dag. Veel respect en bewondering voor het werk wat ze doen! Ik ben uiteraard super trots en blij dat ik hieraan mijn steentje heb mogen bijdragen.

Jubileumcongres Nibud over geld en gedrag

Donderdagochtend heb ik namens de gemeente Amsterdam het jubileumcongres Geld & Gedrag in TivoliVredenburg bijgewoond. Het congres was ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Tijdens het congres presenteerde de directeur van het Nibud, Arjan Vliegenthart, de onderzoeksresultaten van Geldzaken in Praktijk 2018/2019, een driejaarlijks Nibud-onderzoek waarin het instituut op een rij heeft gezet hoe de Nederlander anno 2019 met zijn geld omgaat. De rest van de dag wordt gevuld met workshops en verscheidene sprekers zoals staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.

In het ochtenddeel van het congres was Koningin Maxima ook aanwezig. De koningin is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, waar het Nibud lid van is. In deze functie vraagt ze aandacht voor het belang van financieel onderwijs en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren. Al met al was het een leuke, actieve en leerzame dag!

img_1353

img_1348

img_1365

DWOW-vrouwen kampioen

Op deze mooie dag heb ik als ambassadeur van de KNVB de dames van DWOW letterlijk in het zonnetje mogen zetten met de felicitatie en welverdiende medailles voor het kampioenschap. Prachtige prestatie en leuk om daarbij aanwezig te zijn. Mooi om de verbindende rol van sport te zien en wat een vereniging doet om sport onder de aandacht te brengen van alle generaties (alle leeftijden waren rond het veld van de wedstrijden vandaag te vinden).

img_3093-1

#zondagwest1 #vrouwen #3eklasse

Kampioenen in het zonnetje!

Vanmiddag heb ik als ambassadeur (official) van de KNVB medailles en een officieel certificaat mogen uitreiken aan de spelers S.V. Koedijk die vandaag kampioen zijn geworden. Hele leuke club met leuke mensen waar ik hartelijk ben ontvangen. Van harte gefeliciteerd met het welverdiende kampioenschap!

#amateurvoetbal #knvb #Kampioeneninhetzonnetje #4eklasseB

Website SV Koedijk:

https://www.svkoedijk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:koedijk-1-kampioen-na-4-0-winst-op-ksv&catid=7:veldvoetbal&Itemid=995

img_2929

img_2912

Afscheid vertrekkende raadsleden, Gemeenteraad 2014-2018

Tevreden en trots kijk ik terug op de vier jaar dat ik lid heb mogen zijn van de Amsterdamse gemeenteraad. Het was mij oprecht een eer om de stad en haar bewoners te dienen. Daarvoor heb ik acht jaar in de deelraad van Amsterdam West gezeten, waarvan vier jaar in stadsdeel Bos en Lommer en altijd met volle steun en vertrouwen van de bewoners geprobeerd er het beste van te maken. Ik wil graag alle Amsterdammers die altijd op mij hebben gestemd hartelijk bedanken!

Ik zal uiteraard mensen blijven verbinden, inspireren en helpen die in de verdrukking komen en proberen hen sterker en zelfredzamer te maken. Dat deed ik al voordat ik raadslid werd en dat zal ik dus met alle liefde blijven doen.

img_2067

img_2064

img_2073

Begroting 2018 Gemeente Amsterdam: Mijn Unaniem Aangenomen Moties

Sport voor kwetsbaren: Dak- en Thuislozen en Vluchtelingen

Iedere Amsterdammer, maar zeker de dak- en thuislozen en de vluchtelingen moeten kunnen sporten en bewegen. In het kader van de laatste begroting van deze periode heb ik in totaal drie moties ingediend om vooral de sportparticipatie van de kwetsbare groepen te bevorderen. Mijn moties zijn allemaal raadsbreed aangenomen.

Een sportdag voor dak- en thuislozen

Alle vormen van sporten en bewegen moeten namelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Daar heb ik mij als gemeenteraadslid sterk voor gemaakt. Sport is ook een perfect maatschappelijk middel om verschillende mensen bij elkaar te brengen. Vooral als het gaat om de specifieke groepen zoals de thuis- en daklozen en de vluchtelingen kan sport juist hun steun in de rug geven bij hun terug in de maatschappij. Tijdens het spelen van Homeless World Cup 2015 waar ik namens de gemeente aanwezig mocht zijn, heb ik zelf mogen ervaren dat dak- en thuislozen veel talent in huis hebben. Ik wil daarom ook benadrukken dat sport voor velen een ultieme vorm van een middel en uitlaatklep is om hun leven weer op de rit te krijgen. Zodoende heb ik het college verzocht elk jaar een sportdag te organiseren voor kwetsbare groepen zoals de dak- en thuislozen en vluchtelingen om kennis te laten maken met diverse takken van sport en hun te informeren welke middelen en mogelijkheden ze allemaal tot hun beschikking hebben om te kunnen sporten, zoals bijvoorbeeld de stadspas, en dit te doen binnen het bestaande sportbudget.

Gerichte campagnes voor kinderen in het speciaal onderwijs

Daarnaast heb ik de wethouder gevraagd in het kader van sportstimulering gerichte campagnes op te zetten voor kinderen in het speciaal onderwijs met als doel kinderen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking te laten doorstromen naar een sportvereniging in de buurt. Ik vind dat we als gemeente meer bekendheid moeten geven over sporten in de buurt voor kinderen van het speciaal onderwijs. Ook voor deze doelgroep is het belangrijk om alle drempels weg te halen, veilig te laten sporten en zodoende mentaal en fysiek vitaler te worden.

Sport als vast onderdeel

Ten slotte wil ik deze periode sportief en sociaal afsluiten, zodat sport verankerd is in alle domeinen van de gemeente. De kracht van sport is groot en daarom dient het goed benut te worden. In mijn beleving is sport namelijk geen bijzaak, maar een hoofdzaak is van de samenleving. Daarom is een goede afstemming tussen de afdelingen van de gemeente erg belangrijk is. Sport vergroot niet alleen de gezondheid van onze bewoners, maar ook de leefbaarheid van onze prachtige stad. Sport zal nu dankzij deze motie verplicht in alle stukken met betrekking tot gebiedsuitbreiding en ruimtelijke ordening meegenomen worden. Sport wordt dus een vast onderdeel van alle domeinen binnen Gemeente Amsterdam. Omwille van een sportieve stad- en toekomst waar iedereen uiteindelijk kan sporten en bewegen.

https://amsterdam.pvda.nl/2017/11/09/sport-kwetsbaren-dak-en-thuislozen-en-vluchtelingen/

Amsterdam huilt

Onze lieve burgervader is gisteravond overleden. Woorden schieten tekort en ik ben er stil van. Een geweldige burgemeester en een rechtvaardige stadsvader die er altijd stond. We zullen je missen lieve burgervader. Mijn hart huilt. Zoals beloofd zullen we je idealen voor onze mooie stad altijd blijven koesteren en goed voor de stad zorgen. Rust in vrede. Veel sterkte voor zijn gezin en nabestaanden.

Sevgili Amsterdam Büyükşehir Belediye Başkanımız Eberhard Van der Laan maalesef dün akşam hayata gözlerini yumdu. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güzel insan, ışık’lar içinde uyu..

thumbnail_fullsizerender